dekova

HR management & Consulting

sociaal overleg

De relatie en verstandhouding met de vakbond zijn uitermate belangrijk voor de sociale rust in de onderneming.

Dekova geeft advies op maat om het sociaal overleg duurzaam  uit te  bouwen.  Wouter De Koster sloot eerst als vakbondsecretaris, daarna als hr-manager verschillende CAO's af. Het traject om tot dit resultaat te komen was niet altijd even vanzelfsprekend of makkelijk maar in ieder geval zeer leerrijk in het uitbouwen van de onderhandelingstechnieken.

De meest interessante evaring was de onderhandeling in het kader van de sluiting van Renault Vilvoorde. In de rand hiervan was Wouter medeauteur van een zeer innovatief en baanbrekend sociaal plan wat in een nieuwe toekomst voor 160 medewerkers voorzag.

Op basis van deze en tientalle andere ervaringen kan dekova de gepaste begeleiding aanbieden om het sociaal overleg op het juiste spoor te zetten en dit duurzaam uit te bouwen.

De directe leidinggevenden spelen een cruciale rol in het sociaal overleg en om deze reden is het dan ook belangrijk dat zij voldoende geïnformeerd zijn. Dekova biedt uw organisatie een begeleiding op maat aan op volgende domeinen:

  •  De verschillende organen onderscheiden en  weten welke  afspraken van toepassing  zijn  binnen de onderneming.
  •  Weten wat een afgevaardigde kan en mag en hoe de interne procedures toegepast worden.
  •  Is de rol van een lid van het veiligheidscomité  voor iedereen duidelijk ?
  •  Welke bevoegdheden heeft een lid van de ondernemingsraad?
  • Wanneer treedt een lid van de delegatie op  en tot hoever gaat zijn bevoegdheid ?
  • Op welke manier kan  het “leadership” aangescherpt worden om  het sociaal overleg op een duurzame manier te ondersteunen ?

Stuk voor stuk elementen die belangrijk zijn voor een goed verloop van onze relatie en verstandhouding met vakbonden

link naar toelichting over de relatie tussen HR en vakbonden

https://www.youtube.com/watch?v=G599qBC_GLc

Zoeken

Recente artikelen

Contact Info

dekova
Heirbaan 88
1745  Opwijk
 wouter.de.koster@dekova.be

Telefoon: 052/35.62.12
GSM: 0496/25.47.46