dekova

HR management & Consulting

arbeidsverzuim

We spreken van arbeidsverzuim wanneer medewerkers omwille van ziekte afwezig blijven op de werkplek.

Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, iedereen is wel eens ziek en niet alle dagen kunnen topdagen zijn. Maar wanneer we merken dat medewerkers meer dan gemiddeld afwezig zijn door  ziekte is het noodzakelijk om in te grijpen.

Als HR professional begeleidde Wouter De Koster diverse organisaties en bedrijven om enerzijds een beeld te krijgen op de omvang van de problematiek maar ook om een actieplan uit  te werken. Een actieplan dat erop gericht is om medewerkers te motiveren om toch aanwezig te zijn. Door een doorgedreven analyse van de verzuimcijfers kan het actieplan aangepast worden aan de betrokken doelgroep.

Deze aanpak reduceerde in vrijwel alle gevallen het verzuimcijfer met ettelijke percenten.

Dekova staat garant voor duurzame oplossingen en wil zijn expertise ter beschikking stellen om, op basis van onderstaand model, het arbeidsverzuim terug te dringen.

Dekova wil via deze structurele aanpak dit probleem op een positieve manier benaderen en een algemeen positief klimaat uitbouwen en op die manier werken aan een positief aanwezigheidsbeleid.

Worstel je zelf met een burn out of merk je dat in je organisatie dit probleem zich accuut aanbied dan kan Dekova via een gepaste aanpak je een oplossing bieden.

 

Zoeken

Recente artikelen

Contact Info

dekova
Heirbaan 88
1745  Opwijk
 wouter.de.koster@dekova.be

Telefoon: 052/35.62.12
GSM: 0496/25.47.46