dekova

HR management & Consulting

coaching

Gras groeit niet door er aan te trekken...

Investeren in de kwaliteit van de organisatie doe je door te investeren in de medewerkers.  We stimuleren de ontwikkeling van mensen en organisaties.  Coaching is het instrument bij uitstek om mensen te laten groeien.

Dekova biedt een coachingprogramma aan om op tijdelijke basis met u aan het werk te gaan en de diverse domeinen van uw personeelsbeleid verder uit te bouwen.

Deze coachings kunnen zowel individueel als in groep verlopen. De aanpak is afhankelijk van de probleemstelling en de doelstelling die we samen wensen te bereiken.

Voor dekova vormen oplossingsgericht management en positieve attitude het referentiekader.

Dekova zoekt samen met u wat het potentieel van uw medewerkers is en hoe we dit  aan de oppervlakte brengen. Eenmaal het potentieel bekend is, kan dit verder ontwikkeld en uitgebouwd worden via een aangepaste coaching.
.

Zoeken

Recente artikelen

Contact Info

dekova
Heirbaan 88
1745  Opwijk
 wouter.de.koster@dekova.be

Telefoon: 052/35.62.12
GSM: 0496/25.47.46